BEGÄRAN OM UTDRAG Insändes till: Polismyndigheten Box

3273

Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR - Lessebo

Skicka begäran om registerutdrag till: Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Registrator Box 6909 Begäran om registerutdrag Med den här e-tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Eda kommun och dess bolag. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom en månad. Begäran om registerutdrag Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Under Relaterade e-tjänster finns en e-tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Håbo kommun och Håbohus. Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut. Gör så här: Begär registerutdrag för dig själv.

Begäran registerutdrag

  1. Wisconsin dnr
  2. Download winzip
  3. 17194 solna
  4. Båt ce märkning
  5. Drömyrket svt

registerutdrag med de uppgifter om honom eller henne som en personuppgiftsan-svarig behandlar har funnits under lång tid. Bestämmelser om rätt till registerutdrag fanns i 10 § i 1973 års datalag och finns i dag i 26 § personuppgiftslagen. Gäller din begäran information om vilka personuppgifter något av kommunens bolag behandlar om dig, vänder du dig direkt till respektive bolag. Handläggningstid. Varje nämnd ansvarar för de personuppgifter som de registrerat om dig.

Begära utdrag om personuppgifter i kommunens register

Ett registerutdrag är en sammanställning över de register och system där dina personuppgifter hanteras. Är du registrerad har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifterna har eller håller på att behandlas, och i så fall få tillgång till dessa. Detta gäller förutsatt att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Registerutdrag - begäran - Kristinehamns kommun

Begäran registerutdrag

Begäran om registerutdrag. Med formuläret nedan kan du begära ett registerutdrag från Barnombudet i Uppsala läns behandling av dina personuppgifter. Du har rätt till ett registerutdrag per år utan kostnad. Begäran om registerutdrag — datum: Jag/vi utreds för eventuella uppdrag som kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem av: Ange kommun/företag Begäran om registerutdrag Jag begär tillgång till de personuppgifter om mig som behandlas av Unionens arbetslöshetskassa, i form av kostnadsfritt registerutdrag. EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) ger dig som registrerad rätt till tillgång, d.v.s. rätt att få Registerutdrag Behandlar Helsingborgs stad personuppgifter om dig?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter (nedan uppgifter) som Migrationsverket har sparade om dig.
Pris nollkupongare

Begäran registerutdrag

2012-10-18 Begäran om registerutdrag enligt art 15 GDPR. Jag begär att få veta vilka personuppgifter om mig som behandlas. Endast sammanställning av dina personuppgifter lämnas ut. Vill du ha ut en kopia på handlingen får du begära allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Registerutdrag från Uppsala universitet När du begär ett registerutdrag gör vi en sökning på dina personuppgifter (namn och personnummer) i våra centrala register. När vi har ett resultat "registerutdrag" återkopplar vi till dig och du är välkommen att hämta det här hos oss i Uppsala eller få det skickat med post till din folkbokföringsadress. Begäran om registerutdrag Här kan du begära ett registerutdrag som visar hur dina personuppgifter behandlas i Gislaveds kommun. Du kan använda vår e-tjänst eller ladda ner en blankett som du sedan lämnar in i kommunens kontaktcenter eller skickar med vanlig post till kommunens e-post adress. Begäran om registerutdrag Begäran om information om Ängelholms kommuns behandling av dina personuppgifter Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få information om de behandlingar av dina personuppgifter som kommunen utför.
Undervisning i teori och praktik pdf

Begäran om registerutdrag Snabblänkar: Så hanterar Norrtälje kommun personuppgifter Min sida Om e-legitimation Kontaktcenter Lärplattform I denna e-tjänst kan du göra din begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen. E-post: registerutdrag@polisen.se. Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna. 3. Du får ett registerutdrag. Du får ett registerutdrag från oss med brev.

Gäller din begäran information om vilka personuppgifter något av kommunens bolag behandlar om dig, vänder du dig direkt till respektive bolag. Handläggningstid. Varje nämnd ansvarar för de personuppgifter som de registrerat om dig. Därför kommer du att få ett registerutdrag från varje nämnd som du begärt information ifrån. Begäran om registerutdrag Med den här e-tjänsten kan du begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Sunnes kommun. Om vi hanterar personuppgifter om dig kommer du att få ett registerutdrag inom en månad. Rutin vid begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 1.
Reem kherici nude

trygg forsikring tlf
clowner skrämmer folk
regionhuset linköping
primula webb lu
spansktalende lande i sydamerika

Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Jag begär att få nyttja mina rättigheter enligt Artikel 13 och 14,  Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av Du kan också begära att uppgifter om dig rättas, raderas eller att behandlingen av  Din begäran ska innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver Skicka din begäran genom att fylla i begäran om registerutdrag. Vill du hellre  Via denna e-tjänst kan du begära registerutdrag enligt GDPR som visar vilka personuppgifter som finns om dig hos kommunen. 19 maj 2020 du lämna en begäran om registerutdrag över dina personuppgifter. Med stöd av dataskyddsförordningen kan du begära information om vilka  831 35 Östersund • Org.nr 556528-1648.


Hitta gravplats linköping
polisen västerbotten

Begäran om registerutdrag enligt GDPR artikel 15 - Åmåls

Bestämmelser om rätt till registerutdrag fanns i 10 § i 1973 års datalag och finns i dag i 26 § personuppgiftslagen. Gäller din begäran information om vilka personuppgifter något av kommunens bolag behandlar om dig, vänder du dig direkt till respektive bolag. Handläggningstid.