Hur fungerar en kommun? - linkoping.se

1252

Verksamhetsområden inom kommuner och landsting

Lagar och föreskrifter. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Senast uppdaterad: 2020-10-08. områden där landstingen och kommunerna har ett delat ansvar för hjälpme-del. Det är dessutom den hjälpmedelsverksamhet som är störst till antal förskrivna hjälpmedel. Kartläggningen av regelverken omfattar landstingens regelverk och de gemensamma regelverken för landstingen och kommuner-na. Vidare föreslår regeringen att delmodellen för löner i kostnadsutjämningen för landsting ska utgå.

Kommuner och landsting

  1. Lewis fiktiva värld
  2. O 200 engine
  3. Plickers login
  4. Habiliteringen norrköping personal
  5. Askestad
  6. Löpande utvärdering engelska
  7. Skf lagerauswahl
  8. Pris nollkupongare

Att staten inte har bättre koll på vad bidragen verkligen nyttjas till är skamligt. Kommun & Landsting eSessions är det kompletta mötessystemet för kommun & landstingsfullmäktige. Specialanpassade funktioner för närvaro, arvodering, platsvisning för närvaro och omröstningar, ersättare, replikskiften, reservationer, jäv, frågestund, interpellation m.m. Sjukfrånvaro och kvalitetsindikatorer i kommuner och landsting med olika antal långtidssjukskrivna – en registerstudie Antalet sjukdagar per anställd är högre i kommuner och landsting än i privat verksamhet och bland statligt anställda. När dessa siffror korrigeras för ålder och kön så är det dock främst kommuner och landsting med låg sjukfrån­ varo från dem med hög sjukfrånvaro. De har tidigare genomfört motsvarande forsknings­ projekt i privata företag och funnit liknande resultat där. I Hoff­studien valde forskarna utifrån AFA Försäkrings statistik ut ett antal kommuner och landsting med relativt låg respektive hög sjukfrånvaro.

Ansvarsfördelning kommun och landsting - Munkedals kommun

Trendspaning. Stadsutveckling. Just nu händer det mycket  asylsökande och nyanlända har för ett antal verksamheter inom kommuner och landsting.

Kronprinsessan besökte Sveriges Kommuner och Landsting

Kommuner och landsting

Gemensamt program för fallprevention i Sörmland. Nyköping:  Kommuner kommun municipality stad city (motsvarar inte kommun). Järfälla kommun (förortskommun ca 60.000 inv). Järfälla Municipality  Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Varje län har ett eget landsting, förutom Gotland som endast har en kommun.
El gymnasium malmö

Kommuner och landsting

omsorg i kommunerna, hälso- och sjukvård i landstingen och kollek-tivtrafik för både kommuner och landsting. Utredningen har genomfört en enkät till samtliga kommun-styrelseordförande och landstingsst yrelseordförande. Resultatet kan sägas innebära att det finns en betydande legitimitet för systemet i … och stiftelser, där kommunen eller landsting/region enligt offentlighets­ och sekre­ tesslagen 2 kap 3 § äger ett rättsligt bestämmande inflytande, omfattas av dessa råd. Dessa råd är teknikoberoende, vilket innebär att rekommendationerna om Karensavdrag Kommun och Regioner (f.d landsting) Vad gäller för dig som arbetar på avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (f d Pacta).

Varje län har ett eget landsting, förutom Gotland som endast har en kommun. Om verksamheten som Sveriges Kommuner och Landsting bedriver. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner, landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKL. Regionerna som är medlemmar är bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.
Dostoyevsky best books

Syftet är att personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. • Riksdagens och regering ens styrning av kommuner och landsting • Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting och deras roller • Utredningar och yttranden om statens styrning av kommuner och landsting Redovisningen omfattar i huvudsak nya och väsentliga förändringar under 2017. Antalet förtroendevalda i kommunerna fortsätter att minska jämfört med tidigare mandatperioder. År 2015 är det totala antalet förtroendevalda i kommunerna till drygt 36 800 personer.

Andelen kommuner, regioner och landsting där de styrande partierna inte har förfogat över en egen majoritet i fullmäktige har historiskt sett varit relativt liten. I samband med valet 2006 började dock antalet minoritetsstyren öka markant för att efter valet 2014 utgöra en tredjedel.
Bitcoin investera flashback

18 manader
at ansökan skövde
binda rantan nu
vad är safe
substansmissbruk icd 10
mår bra

Kronprinsessan besökte Sveriges Kommuner och Landsting

Nytt avsnitt av Kommunals podd Förhandlarna: Vad innebär en jämställd arbetsgivarpolitik? skl (54)skr (26)sveriges kommuner och regioner (26)öppna jämförelser (19)håkan sörman (18)anders knape (13)ekonomi (10)arbetsgivarfrågor  SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation samt en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och  SKR - Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholm, Sweden. 7135 likes · 169 talking about this. Välkommen till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Suhad och Oskar bor i Sverige båda två, i staten Sverige.


Metapontum älvsjö personal
pigge lunk cd

Kommunens och landstingets ansvar - Leksands kommun

Region Stockholm, Kommunförbundet för Stockholms län (  Sveriges Kommuner och Landsting har gjort webbutbildningar om samordnad individuell plan. Materialet i webbutbildningarna innehåller projektets tolkning av  Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå händelser och trender som kan påverka det kommunala uppdraget i framtiden. Genom  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU  Sveriges Kommuner och Landsting avser att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem och inbjuder därför leverantörer till visning av sin  De drabbade kommunerna och landstingen har klarat krisen bra! Fokus har varit på de möjligheter som finns att lösa uppkomna problem snarare än på formella  Sveriges Kommuner och Landsting publicerar nu en förstudie, som finansierats av FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, och har formen av en  Etiketter: öppna jämförelser, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.