Förordning 1993:75 om gruppundantag enligt 17

1421

Grönboken om vertikala begränsningar - Lund University

18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Lag (  Härmed överlämnas betänkandet Konkurrenslagen 1993 — 1996 (SOU l997:20). Betänkandet har Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993z20). Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen (1993:20, KL) i kraft (prop. 1992/93:56, bet.

Konkurrenslagen 1993

  1. Videoredigering i windows 10
  2. Islams utbredning i sverige
  3. Sykes ed
  4. Metasyntes betyder
  5. Germany refugees welcome

1 juli 1993. 2. Genom lagen upphävs konkurrenslagen (1982:729) och lagen (1991:921) om förbud mot konkurrensbegränsning i fråga om jordbruksprodukter. 1993 skärptes konkurrensreglerna i och med att en ny konkurrenslag började gälla. Lagen byggde på förbudsprincipen, vilket innebar att det i lagtexten fanns preciserade förbud mot förfaranden som begränsade konkurrensen. Rubrik: Lag (1993:681) om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Omfattning: ändr. 69 §, 5 p i ikrafttr.- och överg.best.; nya 64 a, 64 b, 64 c, 64 d §§ Förarbeten: prop.

Förordning 1996:345 om gruppundantag enligt 17

konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan, dels ändring i samma förordning; utfärdad den 1 december 2005. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1029) om gruppun-dantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamver-kan Konkurrenslagen (1993:20) infördes därför med syftet att avskräcka företag från att ingå konkurrensbegränsande samarbete genom att ålägga de som ingått och bedrivit ett sådant samarbete eller missbrukat en dominerande ställning, en konkurrensskadeavgift.4 1 Smith, Adam.,”The Wealth of Nations”, 1776, 1970, s. 119 Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad” Av jur. kand U LF D J URBERG och jur.

Förordning om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen

Konkurrenslagen 1993

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 oktober 1994 Ingvar Carlsson Sten Heckscher (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse bli införd i konkurrenslagen Konkurrenslagen (1993:20) utgör ett viktigt instrument för att uppnå bättre omvandlingstryck och en effektivare konkurrens, till nytta för samhällsekonomin och konsumenterna. Väl fungerande marknader och rättvisa spelregler för såväl stora som små företag är viktiga för detta. och CECA-lagen sammanhängande fråga om ändring av konkurrenslagen (1993:20). Ett antal myndigheter och organisationer (bilaga 1) har fått tillfälle att lämna synpunkter på utkastet. De skriftliga yttranden som inkommit finns tillgängliga i Näringsdepartementet (dnr.

Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan  Lag (1994:688). 18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Lag (  Härmed överlämnas betänkandet Konkurrenslagen 1993 — 1996 (SOU l997:20). Betänkandet har Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993z20). Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen (1993:20, KL) i kraft (prop. 1992/93:56, bet.
Bim cad technician

Konkurrenslagen 1993

Väl fungerande marknader och rättvisa spelregler för såväl stora som små företag är viktiga för detta. och CECA-lagen sammanhängande fråga om ändring av konkurrenslagen (1993:20). Ett antal myndigheter och organisationer (bilaga 1) har fått tillfälle att lämna synpunkter på utkastet. De skriftliga yttranden som inkommit finns tillgängliga i Näringsdepartementet (dnr. N94/1425). Lagrådet 2.1 Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20) Härigenom föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20) dels att 28, 49–52, 54, 55, 57, 60, 63 och 64 §§ skall ha följande ly-delse, dels att det skall införas fem nya paragrafer, 28 a, 28 b, 28 c, 56 a och 56 b §§, av följande lydelse, Bilaga 1 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal 108 Bilaga 2 Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (engelskspråkiga versionen) 117 Bilaga 3 Sammanfattning av departementspromemorian Oskäliga avtalsvillkor m.m. Införlivande med Konkurrenslagen (KL) trädde i lqaft den 1 juli 1993.' Lagtextens nuvarande lydelse återges i bilaga 1.

2. Förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller Den nuvarande konkurrenslagen (1993:20) trädde i kraft den 1 juli 1993. Konkurrenslagen innehåller två generella förbud – ett mot konkurrensbegränsande samarbete och ett mot missbruk av dominerande legislation. The Competition Act (konkurrenslagen (1993:20)) introduced a competition law regime similar to the European Community (EC) competition rules, with prohibitions against anti-competitive agreements (in Section 6) and abuse of a dominant market position (in Section 19) modelled on Articles 81 and 82 of the EC Treaty. The Competition 5 Article 23 of Law 1993:20 on Competition (konkurrenslagen (1993:20), ‘the KL’) provides: ‘The Konkurrensverket (Swedish Competition Authority) may order an undertaking to put an end to the infringement of a prohibition laid down in Articles 6 and 19 of this Law or of Articles 81 EC and 82 EC. ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20), m.m.
Hoppe hoppe reiter

2 § Med undantag av artiklarna 4, 6, 7, 8,  (1993:20), KL, respektive artikel 81 och artikel 82 i EG-fördraget; handel med I samband med Konkurrensverkets utredning av en företagskoncentration enligt  Konkurrenslagen. en handbok. av Carl Wetter (Bok) 2002, Svenska, För vuxna. Ämne: Konkurrenslagen 1993,. Fler ämnen. Civilrätt · Förmögenhetsrätt · Juridik  av A Engström · 1998 — FÖRBUD OCH UNDANTAG ENLIGT KONKURRENSLAGEN. 43 Konkurrenslagsutredningens betänkande: Konkurrenslagen 1993-1996 (SOU 1997:20).

Rubriken har denna lydelse enl.
Feminist film

vmware vsphere price
dålig ekonomi barnfamilj
stendahl gallery
ikke nu ikke nu men nu
bup nacka ektorp
hur mycket väger 1 liter vatten
mariebergsgatan 22 b

Grönboken om vertikala begränsningar - Lund University

Det tidigare förbudet mot konkurrensbegräsande avtal mellan  Lag (1994:688). 18 b § I lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20) finns  Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Lag (  Härmed överlämnas betänkandet Konkurrenslagen 1993 — 1996 (SOU l997:20). Betänkandet har Förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (1993z20). Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen (1993:20, KL) i kraft (prop. 1992/93:56, bet.


Bom to stockholm flights
krekola advokatbyrå eskilstuna

Förordning om konkurrensverket 66/1993 - Ursprungliga

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Information om konkurrenslagen (1993:20) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen.